Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Адрес
Град: София  1037
Улица/квартал: бул. Васил Левски 88 карта
Телефони: +359 2 988 16 00
Факс: +359 2 843 54 95
Email: nl@nationallibrary.bg
Url: http://www.nationallibrary.bg
Тематики
Библиография и библиотекознание, Периодични издания, История, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-523
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Красимира Александрова директор Отговорно лице