Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Петко Груев Стайнов
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Иван Вазов 23 карта
Телефони: (02)980-13-38
Email: staynov@yahoo.com
Url: http://www.staynov.org
Тематики
Музика
Статус
Активен
Кодове 978-954-92466
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Казанлък  6100
Улица/квартал: ул. Акад. Петко Стайнов 13 карта
Телефони: (0431)65-014
Url: http://www.staynov.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Петков Стайнов председател на УС Отговорно лице