Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сънрей Профешънъл
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Сердика 19 ет. 4 ап. 8 карта
Телефони: +359 884 964 338
Email: office@sunray-bg.com
Url: http://www.sunray-bg.com/
Тематики
Математика и статистика, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-8101  (Стари кодове: 978-954-90342, 978-954-91512)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христина Стоянова Малчевска управител Отговорно лице
Боряна Милкоева Лице за контакт