Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРТ ГРАФИК
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Оборище 103 вх. А карта
Телефони: (02)944-70-74
Факс: (02)943-01-56
Email: fgh@gbg.bg
Url: http://www.free.top.bg/artgraphik
Тематики
Изкуство, Икономика, Периодични издания, Поезия, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-9843
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Карина Иванова Минкова управител Отговорно лице