Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за икономически изследвания при БАН
Адрес
Град: София  1040
Улица/квартал: ул. Аксаков 3 карта
Телефони: +359 2 81 04 019
Факс: +359 2 98 82 108
Email: diana@iki.bas.bg
Url: http://www.iki.bas.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9313
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Александър Тасев Отговорно лице
Диана Димитрова Лице за контакт