Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интермедия Груп
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Струмица 1 карта
Телефони: +359 2 980 36 86
Факс: +359 2 981 36 16
Email: office@intermedia.bg
Url: http://www.intermedia.bg
Тематики
Архитектура и дизайн, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-954-9476  (Стари кодове: 978-954-91046)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Доситеев Цветанов Отговорно лице