Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Зелена Странджа"
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: жк Братя Миладинови бл. 63 вх. 1 ет. 2 ап. 3 карта
Телефони: +359 888 830 066
Email: info@zelenastrandja.com
Url: http://www.zelenastrandja.com
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-91930
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Димитров Отговорно лице