Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Млада България
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: бул. Евлоги Георгиев 169 карта
Телефони: (02)946-10-72
Email: mlada_bulgaria@abv.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-91385
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Виденова Григорова Отговорно лице