Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "OPEN SPACE"
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Индустриална 9 карта
Телефони: +359 2 822 06 99, +359 889 916 483
Email: info@openspacebg.com
Url: http://www.openspace.bg.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-90312
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пепа Пенева Велева председател на УС Отговорно лице