Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дизайн Депо
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Константин Паница 9 карта
Телефони: +359 889 254 289
Email: info@desing-depot.eu
Url: http://www.design-depot.eu
Тематики
Право, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90567
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Вера Кирилова Цанева управител Отговорно лице