Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВеДа
Адрес
Град: София  1619
Улица/квартал: карта
Тематики
Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92172
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Весела Василева Драганова-Коева Отговорно лице