Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Славина"
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост 1, бл. 31 вх. 6 карта
Телефони: (02)974-10-59
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-2980  (Стари кодове: 978-954-90179, 978-954-92178)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Ангелов Георгиев управител Отговорно лице