Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АВ Дизайн Груп
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: жк Слатина карта
Факс: +359 2 49 049 49
Email: office@avdesigngroup.org
Url: http://www.avd.bg
Тематики
Поезия, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-92838  (Стари кодове: 978-954-91680)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Радоева Лице за контакт
Валентин Стоянов Отговорно лице