Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Букмарт
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: жк Хаджи Димитър, ул. Дончо Ватах 65 карта
Email: bookmart@mail.com
Url: http://www.bookmart.bg
Тематики
Пътуване и туризъм, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90334
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолета Стефанова Евтимова управител Отговорно лице