Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факел експрес
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 карта
Email: fakelex@tea.bg
Url: http://fakelexpress.com
Тематики
Периодични издания, История, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7279  (Стари кодове: 978-954-9772, 978-954-90106)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Борисов управител Отговорно лице