Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кристал Уотър
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Йоан Екзарх 13 карта
Телефони: +359 878 997 998
Email: liubov.kirilova@crystalwater.bg
Url: http://www.crystalwater.bg
Тематики
Икономика, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90991
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любов Кирилова Гевезова управител Отговорно лице