Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Люрен Комерс
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: бул. Искърско шосе 19 карта
Телефони: 0878833687; 0887833687
Тематики
Икономика, Пътуване и туризъм, Музика, Учебници за ВУЗ, Енциклопедии, справочници, речници, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-568
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Марков Иванов управител Отговорно лице