Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Розалина Енгелс-Критидис
Адрес
Град: София  1574
Улица/квартал: бул. Шипченски проход 69 А карта
Телефони: +359 2 970 62 71
Email: rozalinae@yahoo.com
Тематики
Психология, Учебници за ВУЗ, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90764
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Розалина Пламенова Енгелс-Критидис Отговорно лице