Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация за култура Нова Акрополис
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Генерал Гурко 38 А карта
Телефони: +359 884 790 236
Email: info@akropol.bg
Url: http://www.akropol.bg
Тематики
Философия, Психология, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90886
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антонин Винклер директор Отговорно лице