Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АБАГАР
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Никола Габровски 98 карта
Телефони: +359 62 64 39 36, +359 898 478 179
Email: office@abagar.net
Url: http://www.abagar.net
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници за ВУЗ, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Абагар е запазена марка (импринт) на Издателско-полиграфически комплекс "Абагар" АД
Кодове 978-619-168  (Стари кодове: 978-954-427)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариян Веселинов Кенаров изп. директор Отговорно лице
Иван Ангелов Петров глав. ред. Лице за контакт