Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пи Ен Ти Комюникейшънс
Адрес
Град: Враца  3000
Улица/квартал: жк Сениче бл. 55 вх. Г карта
Телефони: 0888 502-027
Email: visit.vratza@gmail.com
tanya_djonkova@abv.bg
Url: http://pnt-bg.com
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-90065
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Димитров Петров управител Отговорно лице