Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Европартньори 2007
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: жк Дружба 1 бл. 159 вх. Б ет. 1 ап. 119 карта
Телефони: 0887 620-326
Факс: (02)978-70-05
Email: dronzina@europartners2007.org
Url: http://www.europartners2007.org
Тематики
Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-954-91557
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Райчо Благоев Рангелов управител Отговорно лице