Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Храм "Св. прпмчца Параскева"
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Зора 15 карта
Телефони: +359 887 026 488
Email: ivaylovs@gmail.com
Url: http://www.svparaskeva.com
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90430
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Василев Лице за контакт
протоиерей Емил Паралингов Отговорно лице