Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален дарителски фонд "13 века България"
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: пл. Проф. Васил Геров 1 карта
Телефони: +359 2 963 48 07, +359 2 963 49 76
Email: vili.milanova@abv.bg
ndf_13@abv.bg
Url: http://fond13veka.org/
Тематики
Изкуство, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8718
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Виолета Миланова експерт Издателски проекти Лице за контакт
Слава Иванова изп. директор Отговорно лице