Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ева Тонева
Адрес
Град: Плевен  5802
Улица/квартал: жк Сторгозия бл. 27 карта
Email: info@evatoneva.com
Url: http://evatoneva.com
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90660
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евдокия Тонева Отговорно лице