Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Болгар Капитал
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: бул. Княз Борис I 8А карта
Телефони: +359 887 975 948
Email: knigi@bolgarcapital.com
Url: https://bolgarcapital.com/
Тематики
Икономика, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-92143
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Дамянов Отговорно лице
Павел Колев Лице за контакт