Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТАТ Крийетив
Адрес
Град: София  1729
Улица/квартал: Младост 1А бл. 548 карта
Email: office@tatcreative.com
Тематики
Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7298
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Василева Бочева управител Отговорно лице