Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Конфедерация на независимите синдикати в България
Адрес
Град: София  1040
Улица/квартал: пл. Македония 1 ет. 12 карта
Телефони: +3592 401 05 40
Email: plnankov@citub.net
Url: http://www.knsb-bg.org
Тематики
Периодични издания, Право, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-954-536
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Гочев Димитров президент на КНСБ Отговорно лице