Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство на Аграрния университет
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Менделеев 12 карта
Телефони: +359 32 65 43 61
Email: m_rr@abv.bg
Url: http://www.au-plovdiv.bg
Тематики
Селско стопанство, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-517
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Менделеев 12 карта
Телефони: +359 32 65 43 60
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Христина Янчева ректор Отговорно лице
Милена Германова Лице за контакт