Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство на Аграрния университет
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Менделеев 12 карта
Телефони: (032)654-361
Факс: (032)633-157
Url: http://www.au-plovdiv.bg
Тематики
Селско стопанство, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-517
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Менделеев 12 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дсн Димитър Греков ректор Отговорно лице
Таня Цветковска гл. редактор на АИ на АУ Лице за контакт Телефони: (032)654-361