Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща при ЛТУ
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: бул. Св. Климент Охридски 10 карта
Телефони: +359 2 91 907 343
Тематики
Ботаника, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-332  (Стари кодове: 978-954-8783)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Магделина Божанкова Отговорно лице