Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Адрес
Град: София  1373
Улица/квартал: ул. Суходолска 175 карта
Телефони: +359 2 802 91 20
Email: vsu@vsu.bg
Url: http://www.vsu.bg
Тематики
Архитектура и дизайн, Учебници за ВУЗ, Техника, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-331  (Стари кодове: 978-954-91127)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р инж. Анита Хандрулева ректор Отговорно лице
Борислав Валентинов Борисов Лице за контакт