Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лектон
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 18 карта
Email: vadibo@yahoo.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши
Статус
Активен
Кодове 978-619-90054
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валери Димитров Борисов управител Отговорно лице