Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство на Университет по хранителни технологии
Адрес
Град: Пловдив  4002
Улица/квартал: бул. Марица 26 карта
Телефони: +359 32 603 668
Email: library@uft-plovdiv.bg
Url: https://uft-plovdiv.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, Химия, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-954-24
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елена Андонова Лице за контакт
доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева Заместник-ректор по Комуникационна и информационна дейност Отговорно лице