Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство на Университет по хранителни технологии
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Марица 26 карта
Телефони: (032)643-005, (032)603-790
Факс: (032)644-102
Email: rektor@hiffi-plovdiv.acad.bg
nikolova_plovdiv@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-24
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Книжарница на УХТ
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: Университет по хранителни технологии, Корпус II карта
Телефони: (032)603-836
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иванка Кунева секретар Лице за контакт
доц. д-р инж. Пантелей Денев Председател на Издателския съвет, зам. ректор по НД Отговорно лице