Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Георги Раковски" - Ямбол
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: пл. Освобождение 1 карта
Телефони: +359 46 663 420
Email: jam_lyb@yahoo.com
Url: http://libyambol.org
Тематики
Библиография и библиотекознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-7319  (Стари кодове: 978-954-90476, 978-954-92960)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Бечев директор Отговорно лице