Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Естетичен център
Адрес
Град: София  1704
Улица/квартал: жк Лозенец, ул. Голо бърдо 4 карта
Телефони: +359 895 750 506
Email: biserka_petrova@mc.com
Url: http://www.blepharopictia.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91249
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бисерка Петрова Костадинова Отговорно лице