Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за себепознание "Орфей"
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Пейо Яворов 18 карта
Телефони: +359 878 368 606
Email: info@osc.bg
Url: http://www.osc.bg
Тематики
Психология, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Център за себепознание "Орфей" е импринт на Фондация "Себепознание Орфей"
Кодове 978-619-91782
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милена Василева Павлова Отговорно лице