Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Веда Хауз
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Уилям Гладстон 2 карта
Телефони: 0899 108-108
Email: slavi@vedahouse.bg
Тематики
Йога, Хиндуизъм
Статус
Активен
Кодове 978-954-92817
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Славомир Руменов Славов управител Отговорно лице