Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Народна библиотека "Иван Вазов"
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Авксентий Велешки 17 карта
Телефони: +359 32 654 934, +359 892 239 220
Email: izdatelstvo@libplovdiv.com
Url: http://libplovdiv.com
Тематики
Научно-популярна литература, Библиография и библиотекознание, История, Художествено-документална литература, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7473  (Стари кодове: 978-954-9546)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елка Кирилова Куманова Завеждащ "Редакционно-издателски отдел" Отговорно лице