Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Селекта
Адрес
Град: Бургас  8001
Улица/квартал: ул. Александър Стамболийски 15 карта
П.К.: 655
Телефони: +359 56 818 022, +359 888 333 044
Факс: +359 56 818 023
Email: vaskoantonov@gmail.com
Url: http://www.selecta.me
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Криминална литература, Книга-игра, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8371
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Антонов Отговорно лице