Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДЖИМ 04
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Княгиня Мария Луиза 68 ет. 2 карта
Телефони: 0884 994-531
Email: gim_04@abv.bg
gim_publishing@abv.bg
Тематики
Поезия, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-9377
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Ганев Георгиев управител Отговорно лице