Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РЕА Холистик
Адрес
Град: Хасково  6300
Улица/квартал: жк Орфей 22 А ап. 33 карта
Телефони: +359 897 063 300
Email: kremenastanilova@gmail.com
Url: http://www.kremenastanilova.com
http://www.onlinelifeacademy.com
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91117
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.onlinelifeacademy.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кремена Кирилова Станилова управител Отговорно лице