Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дуо Дизайн
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: ул. Поручик Христо Топракчиев 11 ет. 1, офис 33 карта
Телефони: (02)952-39-43
Email: office@duo-design.com
Url: http://www.duo-design.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-8396  (Стари кодове: 978-954-90316)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Нора Стоянова Брайнова Отговорно лице