Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Минно-геоложки университет. ИК "Св. Иван Рилски"
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: жк Студентски град, ул. Проф. Боян Каменов карта
Телефони: +359 2 806 05 47, +359 879 807 555
Факс: +359 2 806 05 47
Email: vice_rector_nid@mgu.bg
nid@mgu.bg
Url: http://www.mgu.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-353  (Стари кодове: 978-954-9748)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. дн инж. Ирена Любенова Григорова зам. ректор, ръководител на ИК Лице за контакт
проф. д-р Ивайло Копрев ректор Отговорно лице