Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Иван Илиев Лазаров
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Света Екатерина 71 карта
Телефони: +359 889 659 868
Email: bratvat@abv.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-619-91149
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Илиев Лазаров Отговорно лице