Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ман Роли Принт
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Галилео Галилей 15 вх. 1 карта
Телефони: +359 877 216 492
Email: mrprint@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91676  (Стари кодове: 978-954-91112)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анатолий Ангелов Георгиев управител Отговорно лице