Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Михаил Тодоров Иванов
Адрес
Град: с. Покрайна, общ. Видин  3764
Улица/квартал: ул. 29-та 1 карта
Телефони: +359 879 385 154
Email: liahim.vonavi@abv.bg
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91589
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Михаил Тодоров Иванов Отговорно лице