Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Адореа
Адрес
Град: София  1335
Улица/квартал: жк Люлин 10 бл. 107 вх. Г ап. 67 карта
Телефони: (02)927-05-16
Email: adorea@abv.bg
Тематики
Пътуване и туризъм
Статус
Активен
Кодове 978-954-92845
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Васил Христов Богданов председател на УС Отговорно лице