Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Булдин Прес
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Одрин 158 карта
Телефони: +359 885 737 206
Email: aglikadinkova@yahoo.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Биографии, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7370
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Аглика Апостолова Динкова управител Отговорно лице