Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Светослав Иванов
Адрес
Град: Козлодуй  3320
Улица/квартал: жк 2 юг бл. 63 карта
Телефони: +359 888 660 060
Email: svruivanov@gmail.com
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-91558
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослав Руменов Иванов Отговорно лице