Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателско ателие А б
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Княз Борис I 134 карта
Телефони: +359 2 989 30 20, +359 2 981 06 12
Email: angoboy@abv.bg
Тематики
Поезия, История, Биографии, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-228  (Стари кодове: 978-954-9885, 978-954-737, 978-954-8786)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кристиян Алексиев управител Отговорно лице